30" Sequoia Round Wreath - 100 LEDs, Warm White

30" Diameter, 250 Tips, 100 LEDs, Warm White