24" Sequoia Round Wreath - 50 LEDs, Warm White

24" Diameter, 150 Tips, 50 LEDs, Warm White